אין מוצרים בעגלת הקניות.

מעבר לתשלום

קרן תל"י בשיתוף עם משרד החינוך מבקשת לעודד יוזמה חינוכית בבית הספר בתחום התרבות היהודית ישראלית. סכום המענק המקסימלי לבית ספר, לשנת תשע"ח, הינו 8,000 ₪.

קריטריונים לאישור היוזמה

מטרת היוזמה, להעצים את הזהות הייחודית של בית הספר בתחום היהדות – הישראלית ברוח תל"י.

  • היוזמה תקדם פעילות שתישא פירות בבית הספר לאורך זמן (סביבה לימודית, מסורת חדשה וכיוב.). ולכן יוזמה המייצרת פעילות חד פעמית לא תאושר.
  • ניתן להשקיע את המשאבים בהכשרה למורים שתניב פעילות ארוכת טווח בבית הספר. (מפגש עם גורם לימודי עד 6 שעות, שלא נושא גמול).
  • מענק היוזמה לא יכסה כיבוד, זמן מורה או ציוד מתכלה.
  • תינתן עדיפות לבית ספר שייאגם תקציבים עם מקורות נוספים. (הרשות המקומית, מקורות עצמיים וכו').
  • תינתן עדיפות לבתי ספר שיציגו יוזמה רב תחומית, לה יהיו שותפים מספר מורים רב ככל שניתן מבית הספר.
  • תינתן עדיפות לבית ספר שיציג יוזמה רב גילאית (מספר שכבות יחד).
  • סמל תל"י יופיע על גבי התוצר לצד סמל משרד החינוך, ובתהליך יצירתו (מכתב להורים, תכון עבודה, וכו').

היוזמה תוצג לצוותי קרן תל”י ומשרד החינוך לשם אישור משותף ותלווה על ידי מנחה/ת בית הספר ומנהלת המרחב.

את בקשת היוזמה יש להגיש לנורית סולומון, רכזת המרחבים, באמצעות דוא"ל nurit@tali.org.il עד לסוף חודש דצמבר 2017. היוזמה תמומש במהלך שנת הלימודים תשע"ח והתקצוב יועבר לבית ספר תמורת קבלות שתוגשנה למשרדי תל"י, לאחר הגשת תיעוד התהליך + תוצר סופי.

יש להגיש את הקבלות לא יאוחר מ-31.7.18.

בסוף שנת הפעילות תופק חוברת על ידי קרן תל"י, חוברת ובה תיעוד מגוון היוזמות שיצאו לפועל. החוברת תופץ בקרב בתי ספר תל"י, או בכלל בתי הספר בהתאם לתאום עם משרד החינוך.

בכל שנה, נקבל את בקשות בתי הספר לתמיכה ביוזמה חינוכית, לקידום תכנית תל"י, נשקול את כלל הבקשות ונבחר במספר יוזמות שיזכו בתמיכה כספית של הקרן.

לחצו להורדת טופס בקשה ליוזמה חינוכית

הצטרפו לרשימת התפוצה של קרן תל"י